Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, w jaki sposób korzystamy z informacji, jak je gromadzimy i przechowujemy.
Gromadzimy dane osobowe, przekazywane w trakcie korzystania ze strony www.gkrusz.pl z największą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, przestrzegając prawa do ochrony prywatności i gwarantujemy wszystkim osobom korzystającym ze strony firmy, że udostępnione dane będą właściwie chronione przed przejęciem przez osoby trzecie.

Kto jest administratorem danych osobowych przekazywanych w trakcie korzystania ze strony www.gkrusz.pl?
Administratorami danych osobowych jest G-Krusz S.C. Piotr Sujdak, Artur Cichowski, 39-204 Góra Motyczna 160a NIP 872-240-69- 68

Jak działa strona www.gkrusz.pl?
Korzystanie ze strony internetowej polega na jej przeglądaniu celem zapoznania się z przedmiotem działalności G-Krusz S.C. Piotr Sujdak, Artur Cichowski (oferowanymi usługami) oraz pozostawieniu danych osobowych (imienia, nazwiska, adresu e – mail, telefonu) w celu otrzymania odpowiedzi na zadane za pośrednictwem formularza kontaktowego pytania lub uzyskaniu informacji o ofercie G-Krusz S.C. Piotr Sujdak, Artur Cichowski.

Jakie dane gromadzimy?
Dane gromadzone za pomocą formularza to: imię, nazwisko, email lub telefon. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu kontaktu zwrotnego oraz przedstawienia oferty usług, które Państwa interesują. Możemy również rejestrować dane, kiedy kontaktujecie się Państwo z nami telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Serwis korzysta również z plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej proszę przejść do naszej Polityki cookies.

Jak korzystamy z Twoich danych?
Przekazane dane osobowe wykorzystujemy tylko w celu nawiązania kontaktu z osobami zainteresowanymi (wysyłającymi zapytania za pomocą formularza kontaktowego lub bezpośrednio na adresy e – mail wskazane na stronie) lub celem przedstawienia oferty usług firmy w związku ze złożonym zapytaniem i wyrażoną zgodą.

Jakie są twoje prawa w odniesieniu do gromadzonych przez nas danych osobowych?
Dane zebrane w sposób opisany w niniejszej Polityce prywatności przechowujemy i przetwarzamy w sposób zgodny z wymogami prawa. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych, możliwość ich poprawiania, sprostowania, żądania zaprzestania lub ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia danych jak również do cofnięcia zgody w każdym czasie. W tym celu powinieneś skontaktować się z nami.

W każdym momencie masz prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeśli przetwarzane są one na potrzeby marketingu bezpośredniego – czyli przesyłania przez nas własnych ofert handlowych/ promocyjnych.
W każdym momencie masz także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku niezgodnego z prawem / udzielona zgodą przetwarzania przez nas danych.

Bezpieczeństwo i poufność.
Wykorzystujemy wszelkie techniczne i organizacyjne sposoby, by zapewnić bezpieczeństwo przekazanych danym osobowych i chronić je przed przypadkowym lub celowym zniszczeniem, przypadkową utratą, modyfikacją, nieautoryzowanym ujawnieniem lub dostępem. Informacje są przechowywane i przetwarzane na serwerach o wysokim stopniu zabezpieczeń, z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymogi polskiego prawa.
Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu/ach określonych w wyrażonej przez Panią/Pana zgodzie i będą przetwarzane do momentu jej/ich odwołania. Odwołanie udzielonej zgodny można dokonać w każdym momencie poprzez przesłanie informacji zwrotnej o treści „Odwołanie zgodny” na adres artur.pilzno@gmail.com
Przekazane dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, inaczej niż na podstawie przepisu prawa, ani nie będą podlegać profilowaniu i zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Polityka Prywatności.
Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, w jaki sposób korzystamy z informacji, jak je gromadzimy i przechowujemy.
Gromadzimy dane osobowe, przekazywane w trakcie korzystania ze strony www.galuszka-kruszywa.pl z największą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, przestrzegając prawa do ochrony prywatności i gwarantujemy wszystkim osobom korzystającym ze strony firmy, że udostępnione dane będą właściwie chronione przed przejęciem przez osoby trzecie.

Kto jest administratorem danych osobowych przekazywanych w trakcie korzystania ze strony www.gkrusz.pl?
Administratorami danych osobowych jest G-Krusz S.C. Piotr Sujdak, Artur Cichowski, 39-204 Góra Motyczna 160a NIP 872-240-69- 68

Jak działa strona www.gkrusz.pl?
Korzystanie ze strony internetowej polega na jej przeglądaniu celem zapoznania się z przedmiotem działalności G-Krusz S.C. Piotr Sujdak, Artur Cichowski (oferowanymi usługami) oraz pozostawieniu danych osobowych (imienia, nazwiska, adresu e – mail, telefonu) w celu otrzymania odpowiedzi na zadane za pośrednictwem formularza kontaktowego pytania lub uzyskaniu informacji o ofercie G-Krusz S.C. Piotr Sujdak, Artur Cichowski.

Jakie dane gromadzimy?
Dane gromadzone za pomocą formularza to: imię, nazwisko, email lub telefon. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu kontaktu zwrotnego oraz przedstawienia oferty usług, które Państwa interesują. Możemy również rejestrować dane, kiedy kontaktujecie się Państwo z nami telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Serwis korzysta również z plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej proszę przejść do naszej Polityki cookies.

Jak korzystamy z Twoich danych?
Przekazane dane osobowe wykorzystujemy tylko w celu nawiązania kontaktu z osobami zainteresowanymi (wysyłającymi zapytania za pomocą formularza kontaktowego lub bezpośrednio na adresy e – mail wskazane na stronie) lub celem przedstawienia oferty usług firmy w związku ze złożonym zapytaniem i wyrażoną zgodą.

Jakie są twoje prawa w odniesieniu do gromadzonych przez nas danych osobowych?
Dane zebrane w sposób opisany w niniejszej Polityce prywatności przechowujemy i przetwarzamy w sposób zgodny z wymogami prawa. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych, możliwość ich poprawiania, sprostowania, żądania zaprzestania lub ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia danych jak również do cofnięcia zgody w każdym czasie. W tym celu powinieneś skontaktować się z nami.

W każdym momencie masz prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeśli przetwarzane są one na potrzeby marketingu bezpośredniego – czyli przesyłania przez nas własnych ofert handlowych/ promocyjnych.
W każdym momencie masz także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku niezgodnego z prawem / udzielona zgodą przetwarzania przez nas danych.

Bezpieczeństwo i poufność
Wykorzystujemy wszelkie techniczne i organizacyjne sposoby, by zapewnić bezpieczeństwo przekazanych danym osobowych i chronić je przed przypadkowym lub celowym zniszczeniem, przypadkową utratą, modyfikacją, nieautoryzowanym ujawnieniem lub dostępem. Informacje są przechowywane i przetwarzane na serwerach o wysokim stopniu zabezpieczeń, z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymogi polskiego prawa.
Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu/ach określonych w wyrażonej przez Panią/Pana zgodzie i będą przetwarzane do momentu jej/ich odwołania. Odwołanie udzielonej zgodny można dokonać w każdym momencie poprzez przesłanie informacji zwrotnej o treści „Odwołanie zgodny” na adres artur.pilzno@gmail.com
Przekazane dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, inaczej niż na podstawie przepisu prawa, ani nie będą podlegać profilowaniu i zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Prawa autorskie
Strona internetowa jak również treści na niej zamieszczone stanowią wyłączną własnością G-Krusz S.C. Piotr Sujdak, Artur Cichowski. Zapraszając odwiedzających do korzystania ze strony www.galuszka-kruszywa.pl, zwracamy uwagę na wymóg poszanowania praw własności intelektualnej. Strona zawiera chronione prawem autorskim treści, znaki towarowe oraz inne materiały, w szczególności teksty, grafikę, rysunki, animacje, dźwięki i programy. Układ oraz wybór prezentowanych treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawa autorskiego. Kopiowanie, przesyłanie, publiczne odtwarzanie oraz wszelkie wykorzystywanie treści prezentowanych na stronie internetowej do celów innych niż osobisty użytek (związany z osobistą działalnością) wymaga uprzedniej, pisemnej zgody partnerów firmy.

Postanowienia końcowe
Poprzez przystąpienie do korzystania ze strony internetowej, każda korzystająca z niej osoba wyraża zgodę na warunki określone w niniejszej Polityce prywatności.

Nasze dane kontaktowe
Wszystkie niezbędne dane kontaktowe znajdują się na stronie www.gkrusz.pl w zakładce KONTAKT.
W kwestiach dot. przetwarzania danych osobowych proszę o kontakt z artur.pilzno@gmail.com