Oferta

Wydobycie i sprzedaż kruszyw

 • piaski, pospółka
 • ziemia
 • żwir
 • kruszywo łamane (kliniec, tłuczeń, mieszanka)

 Prace ziemne:

 • budowa nasypów
 • budowa dróg utwardzanych
 • niwelacja terenu
 • utwardzanie terenu
 • wymiana gruntu
 • skarpowanie, hałdowanie
 • karczowanie
 • przygotowanie terenu pod:
 • drogi
 • parkingi
 • posadzki przemysłowe
 • kostkę brukową

 Wykopy pod:

 • hale
 • fundamenty
 • szamba
 • stawy, rowy, przepusty, baseny
 • sieci wodociągowe, kanalizacyjne
 • inne

 Usługa sprzętem:

 • budowlanym:
 • koparko-łądowarki
 • koparki jednonaczyniowe
 • ładowarki
 • spycharki gąsienicowe
 • walce

 Transport:

 • ciągniki siodłowe z naczepami samowyładowczymi, niskopodwoziowymi
 • wywrotki trzyosiowe